Vizura DosiMax

SAMSON AGROLIZE Vizura DosiMax.jpg

Få mere ud af din gylle med Vizura 

Med Vizura® doseringssystemet DosiMax fra BASF i Danmark får du:

  • Nem og sikker dosering af Vizura nitrifikationshæmmer
  • Tilfører automatisk Vizura efter behov

DosiMax doserer automatisk Vizura ved påfyldning af gylle i gyllevognen. Dette sikrer en perfekt opblanding af Vizura og max. udnyttelse af potentialet.

DosiMax monteres med en 100 liter dunk til Vizura og er fuldt integreret med SlurryMaster med automatisk start/stop og udregning af, hvor meget Vizura, gyllen skal tilføres.

DosiMax leveres uden Vizura - det købes direkte hos BASF eller hvor du normalt køber kemi. 

Om Vizura 

Vizura øger kvælstofoptagelse og udbytte. Planter optager og udnytter både ammoniumkvælstof og nitrat. I jorden foregår der naturligt en mikrobiel omdannelse af ammoniumkvælstof til nitrat. Ammonium bindes i jorden mens nitrat opløst i jordvæsken, og let tabes inden planterne når at udnytte det. Ved tilsætning af Vizura til gyllen nedsættes omdannelsen af ammonium-kvælstof til nitrat, og afgrøderne får en længere periode til at vokse sig større så de kan optage kvælstoffet. 

Potentialet i Vizura er størst, hvor gylle køres ud lang tid før afgrøden kan optage kvælstof, fx:

  • Gylle i raps om efteråret – høj jordtemperatur og hurtig omdannelse i jorden
  • Gylle til frøgræs om efteråret. Lang periode med meget nedbør uden vækst
  • Gylle til efterafgrøder før roer
  • Gylle tildelt i februar uanset afgrøde
  • Gylle til majs, kartofler og roer
  • Gylle til vårbyg på let jord
  • Arealer hvor afgrøden erfaringsmæssigt mangler kvælstof

 

Læs mere om Vizura på BASF's hjemmeside Vizura nitrifikationshæmmer..

SNAK MED EN SÆLGER

Hvis du vil vide mere om Vizura DosiMax, så ring til Søren, Ulrik eller Ulrik:

Søren    5124 8184
Ulrik      6161 7228
Ulrik      2334 7283