Ægte gyllenedfældning i græsmarken

Ægte gyllenedfældning i græsmarken

Med en SAMSON TD8 eller TD12 græsnedfælder kan du give græsmarken dens behov for næringsstoffer når udnyttelsen af gyllens næringsstoffer er allerbedst.

TD-dobbeltskærene med indbyrdes afstand på kun 16,6 centimeter sikrer dels en optimal fordeling og placering af gyllen til græsmarkens produktive foderplanter tæt på rodnettet.  

SAMSONS TD-nedfælderens riller kan rumme og placere næringsstofferne hvor planterne har allermest behov. For økologer er det den eneste lovlige udbringningsmetode efter første og efterfølgende slæt at nedfælde gyllen. I praksis kan den skånsomme og effektive TD-nedfælder anvendes efter både to og tre slæt pr. sæson uden at skade græsmarkens tilvækst i modsætning til slæbeskærsbomme og slæbelanger, der ikke er godkendt som nedfældning.

 

Med hydraulisk vægtoverførsel til nedfælderskæret kan der selv under tørre forhold køres med minimale lugtgener og høj udnyttelse af gyllens næringsstoffer. Ægte nedfældning kræver desuden mindre arbejde med dokumentation end udbringning af forsuret gylle.

 

 IMG_4744.JPG

Nænsom nedfældning i riller, der kan rumme gyllen, giver moderate lugtgener og optimale betingelser for hurtig genvækst.